UNIVERSITIES

Nanjing University of Chinese Medicine
Nanjing University of Chinese Medicine

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

China Pharmaceutical University
China Pharmaceutical University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

山东大学
Shandong University

Location: Shan Dong Sheng - Ji Nan Shi

南通大学
Nantong University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Tong Shi


上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics

Location: Shang Hai Shi - Yang Pu Qu

Nanjing Forestry University
Nanjing Forestry University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

Nanjing Tech University
Nanjing Tech University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi


Nanjing Medical University
Nanjing Medical University

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

Dalian Maritime University
Dalian Maritime University

Location: Liao Ning Sheng - Da Lian Shi

Shaanxi Normal University
Shaanxi Normal University

Location: Shan Xi Sheng -

Liaoning Technical University
Liaoning Technical University

Location: Liao Ning Sheng - Fu Xin Shi


Dalian University of Technology
Dalian University of Technology

Location: Liao Ning Sheng - Da Lian Shi

Liaoning University of Technology
Liaoning University of Technology

Location: Liao Ning Sheng - Jin Zhou Shi

Liaoning Normal University
Liaoning Normal University

Location: Liao Ning Sheng - Da Lian Shi

Southwestern University of Finance and Economics
Southwestern University of Finance and Economics

Location: Si Chuan Sheng - Cheng Du Shi


China University of Geosciences
China University of Geosciences

Location: Bei Jing Shi - Hai Dian Qu

Harbin Engineering University
Harbin Engineering University

Location: Hei Long Jiang Sheng - Ha Er Bin Shi

East China Normal University
East China Normal University

Location: Shang Hai Shi - Pu Tuo Qu

Shenyang Aerospace University
Shenyang Aerospace University

Location: Liao Ning Sheng - Shen Yang Shi


Beijing Information Science & Technology University
Beijing Information Science & Technology University

Location: Bei Jing Shi - Hai Dian Qu

Nanjing University of Science and Technology
Nanjing University of Science and Technology

Location: Jiang Su Sheng - Nan Jing Shi

University Of International Business and Economics
University Of International Business and Economics

Location: Bei Jing Shi - Chao Yang Qu

Ningbo University
Ningbo University

Location: Zhe Jiang Sheng - Ning Bo Shi


Northwest University
Northwest University

Location: Shan Xi Sheng - Xi An Shi

Xuzhou Medical University
Xuzhou Medical University

Location: Jiang Su Sheng - Xu Zhou Shi

Zhejiang Gongshang University
Zhejiang Gongshang University

Location: Zhe Jiang Sheng - Hang Zhou Shi

Zhejiang University of Technology
Zhejiang University of Technology

Location: Zhe Jiang Sheng - Hang Zhou Shi


China University of Mining and Technology
China University of Mining and Technology

Location: Jiang Su Sheng - Xu Zhou Shi

China University of Petroleum - Beijing
China University of Petroleum - Beijing

Location: Bei Jing Shi - Chang Ping Qu

South China University of Technology
South China University of Technology

Location: Guang Dong Sheng - Guang Zhou Shi